לאָדן...

כל אינהאַלט לאָודיד

עס זענען נישטא מער ארטיקלען